El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el Ministeri de l’Interior i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, posen a disposició dels centres educatius el Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres Educatius i els seus Entorns, del qual podrà obtenir més informació a través del web del Pla Director del Ministeri de l’Interior.
Aquest Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres Educatius i els seus Entorns s’implementa en coordinació amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat i amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Entre les accions contingudes en el Pla Director es va plantejar en el Consell Escolar de Centre la realització de conferències i activitats adreçades a la comunitat educativa sobre la prevenció dels riscos de seguretat associats a les noves tecnologies ia l’ús de xarxes socials.

En el present curs es realitzaran les següents activitats:

En l’alumnat de 5é i 6é rebran una xerrada formativa en horari lectiu.

Amb els pares i mares es realitzarà una xerrada-col·loqui amb la mateixa temàtica el dia 28 d’abril a les 15:30 hores a la sala d’audiovisuals del centre.

 

Entre les accions contingudes en el Pla Director, es troben:

  

Realització de conferències i activitats en els centres escolars adreçades a la comunitat educativa. I que fan referència a:
- Conseqüències de l’assetjament escolar en els qui el pateixen, així com de la responsabilitat de tots de denunciar i combatre.
- Prevenció enfront dels riscos derivats del consum de drogues i alcohol per menors i joves.
- Problemàtica relacionada amb bandes juvenils, conductes incíviques i vandàliques, racisme, xenofòbia i intolerància.
- Violència sobre la dona, discriminació per raó de sexe o orientació sexual, etc.
- Prevenció dels riscos de seguretat associats a les noves tecnologies ia l’ús de xarxes socials.

  Sensibilitzar i orientar l’alumnat sobre aquells comportaments que poden derivar en accions delictives o violentes, fomentant els valors de responsabilitat, igualtat, respecte i convivència.
Facilitar eines per a la prevenció de conflictes i per evitar el risc de convertir-se en víctimes de determinats delictes (abusos o agressions sexuals, assetjament escolar, accés a determinats continguts d’Internet, etc.)
Inculcar la necessitat de comunicar o sol·licitar ajuda als pares i al professorat respecte dels fets que es produeixin a l’interior o fora del centre escolar, quan la gravetat de la situació ho aconselli.
Millorar el coneixement de les forces i cossos de seguretat, el servei públic que presten a la comunitat i els diferents canals de comunicació amb les mateixes, així com la confiança en el seu funcionament.
Exercir la vigilància dels entorns escolars.

 

Més informació fes clic a la icona.

File_Pdf