23 oct 2018
octubre 23, 2018

Treball higiene postural

0 Comment

El treball teòric d’aquest primer trimestre a l’àrea d’Educació Física consistirà en la realització d’uns pòsters informatius per prendre consciència sobre la importància de l’educació en el tema de la higiene postural.

- S’haurà de realitzar un pòster utilitzant l’eina Piktochart. www.piktochart.com

- El treball es realitzarà per parelles (menys un grup que serà de tres).

- Cada parella escollirà una situació d’higiene postural a explicar.

- En el pòster ha d’aparèixer el següent text:

  1. - Títol.
  2. - Importància de la higiene postural per a les persones.
  3. - Explicació de com fer la postura correctament i com no s’ha de fer.
  4. - Nom de les persones que realitzen el treball.

- En el pòster han d’aparèixer les següents imatges:

  1. - Imatge/s de com NO s’ha de fer la postura. Vosaltres mateixos haureu d’aparèixer com a models.
  2. - Imatge/s de com SÍ que s’ha de fer la postura. Vosaltres mateixos haureu d’aparèixer com a models.

- El treball es podrà entregar fins el divendres dia 15 de novembre.

- Haureu de descarregar el pòster en format pdf i guardar-lo en el vostre pen per donar-lo al mestre.

- La informació la podreu trobar en els següents enllaços. En molts casos la postura està explicada en vàries pàgines web. Heu de agafar la informació de vàries amb l’objectiu de fer el pòster el més complet possible. No vull que es conformeu amb la primera web que trobem. D’aquesta forma estarem treballant el tractament de la informació.

http://www.terapia-fisica.com/higiene-postural/

http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/publico/articulos/articulo2/higiene_postural.pdf

https://www.clinicainternacional.com.pe/blog/higiene-postural-mejorar/

http://blogs.murciasalud.es/edusalud/2013/12/20/recomendaciones-basicas-de-higiene-postural/

Higiene postural

Components

Al dormir

Al seure

Alçar o portar càrregues pesades

Escombrar i netejar el pis

Planxar roba i rentar plats

Arribar a objectes situats en un nivell superior

Traslladar objectes de lloc

Seure’s/gitarse i alçar-se d’una cadira o d’un llit

Al conduir

Descansar en un sofà o butaca

Alçar objectes

Estar de peu

Al vestir-se