Després d’haver aprés aspectes sobre el segle XIX d’Espanya, és moment de conèixer un poc més què va ocórrer al segle XX al nostre país. Per aquest motiu realitzarem un treball d’investigació sobre algun aspecte/tema d’aquest segle que ens resulte interessant i curiós per investigar.

El tema ha de ser específic. Per exemple, no serà correcte investigar sobre la II República perquè aquest és un tema molt general, massa extens. Preferisc que investigueu sobre alguna cosa que vos cride l’atenció personalment. Alguns exemples que vos done:

– La pintura del Salvador Dalí (NO LA PINTURA DEL SEGLE XX).

– Les escoles a l’època del franquisme (NO EL FRANQUISME).

– Les conseqüències de la Guerra Civil (NO LA GUERRA CIVIL).

– Les reformes de la II República (NO LA II REPÚBLICA).

Per això seria convenient en primer lloc realitzar una bona tria del tema sobre el qual investigar. Cadascú té unes preferències, gustos o curiositats diferents. Podeu fer aquesta tria juntament amb la vostra família, avis… En cas de tenir qualsevol dubte recordeu que podeu consultar amb el vostre mestre perquè vos ajude o assessore.

S’haurà de presentar un treball escrit amb les següents pautes:

  1. - Mínim 3 pàgines i màxim 5 (sense contar portada i índex).
  2. - No vull que copieu i enganxeu la informació. Heu d’escriure-ho amb les vostres paraules, preferisc que entengueu bé allò que expliqueu, que començar a copiar pàgines i pàgines.
  3. - Treball per parelles o individual.
  4. - Treball escrit amb el processador de textos seguint les pautes marcades a l’escola (feu clic).
  5. - Portar-lo imprès com a màxim el dia 22 de novembre.

Molta sort!