AJUDES DE MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR CURS 2017-2018

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

Termini de presentació: de l’11 de juny fins al 2 de juliol

La Conselleria d’Educació va publicar en data 08/06/2017 al DOGV la convocatòria d’ajudes de menjador i transport per al curs 2018/19.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’11 de juny fins al 2 de juliol, en horari de Secretaria de 9 a 10:00h.

Podeu llegir les bases de la convocatòria per conèixer detalladament tots els requisits necessaris en la web:

Més informació fes clic a la icona: web

CONFIRMACIÓ DE L’ESBORRANY:

Per aquells alumnes que van sol·licitar l’ajuda de menjador, es podrà demanar a la Secretaria del centre l’esborrany del curs antenior i que si és correcte únicament cal signar-lo i presentar-lo.

NOVA SOL·LICITUD O MODIFICACIÓ DE L’ESBORRANY:

Aquells familiars que volen modificar les dades presentades el curs passat i l’alumnat que sol·licite per primera vegada l’ajuda de menjador i/o transport escolar haurà d’omplir una sol·licitud amb l’ordinador, imprimir-la i presentar-la al centre en el següent en l’enllaç junt amb la documentació següent :

Annex I: sol·licitud nova de menjador o al codi QR

http://cort.as/-6r70

També es podrà recollir sol·licituds en blanc a la secretaria del centre si no voleu confirmar l’esborrany del curs passat.

RECORDATORI:

Recordeu la importància de fer la Declaració de la Renda de l’any 2017 per evitar que es denegue l’ajuda per incompliment de les obligacions tributàries.

També de documentar correctament, tal i com recull la resolució, les circumstàncies específiques.

La Secretaria del centre no acceptarà cap circumstància específica que no estiga degudament documentada.

Dénia, 08 de juny de 2018