07 feb 2014
febrero 7, 2014

RECICLATGE

0 Comment

Un dia la mestra ens va posar un vídeo d’una ciutat que era grisa. Els seus habitants no utilitzaven contenidors per tirar el fem i tot estava brut. Vam decidir que nosaltres no volíem que la nostra classe fora grisa i bruta per això vam fer uns contenidors de reciclatge.

Vam pintar unes caixes de color blau, gris, i groc. La blava seria per al paper, la grisa per a la matèria orgànica i la groga per al plàstic i brics.

Cada setmana tiràvem el plàstic i el paper al contenidor de l’escola que li pertanyia i així vam ajudar a que la nostra aula i el mon foren un poc més nets.