Taller de Matemàtiques Aplicades

Taller de Matemàtiques Aplicades

JUSTIFICACIÓ DEL TALLER:

L’objectiu general d’aquest taller és valorar la importància de solucionar problemes en la nostra vida diària.

I no ens referim als típics problemes plantejats en un llibre, sinó als que tenim tots els dies. I per a poder fer-lo hem de treballar l’ingeni i astúcia, i altres habilitats que es treballen en les matemàtiques. És com fer matemàtiques i realment pareix que no són matemàtiques.

 

METODOLOGIA DE TREBALL PER SESSIÓ:

Treballem aquest taller amb diferents tipus d’activitats.

Comencem amb una activitat senzilla de càlcul o raonament lògic.

Després passem a una activitat que es treballa inicialment de forma individual i després en parelles passant posteriorment al treball en xicotet grup si la dinàmica del grup o permet. La comprensió lectora, l’extracció de dades i la capacitat de deducció i raonament són la base de la resolució d’un cas plantejat com si l’alumne fora un detectiu investigant un cas. Es llig primer en silenci, s’extrau la part important i es posa en comú amb la resta del grup. Per poder fer-lo es compleixen unes normes de participació, ordre i respecte al torn de paraula.

Finalment hi ha una activitat de cloenda que pot variar i on es treballa de forma individual en activitats com recordar objectes, formar paraules, resoldre enigmes, etc.

 TEMPORALITZACIÓ:

La realització d’aquestes activitats es fa els dimarts de 16,30h. A 18,00h.

Cada sessió es divideix en tres parts.

La primera que és una activitat d’escalfament que té una duració aproximada de 10 min.

La segona part on es dona un text d’investigació. És l’a que té més pes durant la sessió ja que exigeix un major nivell de concentració i esforç. Aquesta activitat té una duració aproximada de 50 min.

La tercera part és un activitat per treballar l’atenció, la deducció, la memòria, etc. Aquesta activitat dura uns 15 min.

ALTRES:

Les activitats varien i podem parlar d’activitats basades en un text escrit, en jocs de memòria, de cartes, jeroglífics, manipulació de jocs trencacaps, enigmes, etc.