Taller d’Informàtica

Taller d’Informàtica

El principal objectiu per desenvolupar aquest taller ha estat l’interès i la necessitat d’una millora de la competència digital a través de l’ús de l’aula d’informàtica del centre en horari no lectiu.

D’altra banda, s’ha ofertat la possibilitat d’obrir l’aula d’informàtica com un lloc on els alumnes, principalment els del 3r cicle, pogueren utilitzar els recursos del centre per poder imprimir treballs o tindre accés a internet per poder realitzar les tasques d’ampliació i enriquiment que el professorat demana.

Per últim, aquells alumnes que assisteixen al taller d’informàtica han tingut la possibilitat d’implicar-se amb caràcter voluntari amb tasques que el centre els ha proposat per tal de participar com alumnes actius en la confecció de notícies del centre i altres tasques educatives.