Tertúlies literàries dialògiques

Tertúlies literàries dialògiques

En el curs 2014-2015 s’inicien les lectures dialògiques realitzant 3 tallers per iniciar experiències que milloren l’èxit escolar a partir del foment de la lectura.

En el curs 2015-2016, tots els cursos de Primària i infantil 4 i 5 anys han iniciat les Tertúlies Literàries Dialògiques (TLD) en sessions de l’horari lectiu.

Què són les Tertúlies Literàries Dialògiques?

El Projecte europeu Includ-Ed, comprova científicament que algunes accions educatives ens poden ajudar a aconseguir la millora de resultats amb el nostre alumnat, tant a nivell acadèmic com social.
Per tant, la classe de 5 anys d’Infantil, amb molta il·lusió anem a desenvolupar les tertúlies literàries dialógiques a l’aula. Volem establir aquesta acció educativa d’èxit als nostres alumnes per aconseguir nous aprenentatges significatius i anar més enllà de les seues possibilitats actuals.
Les tertúlies literàries dialògiques són uns agrupaments de persones que es reuneixen periòdicament al voltant d’un llibre per a parlar i reflexionar. Té dos criteris:
1. Literatura Clàssica Universal, ha de ser un llibre reconegut al llarg del temps com a tal perquè ens garantirà qualitat literària. Ens aportarà coneixement, ens ampliarà vocabulari, major comprensió de la situació històrica de la història.
2. Aprenentatge dialògic, basat en set principis:
-Diàleg igualitari, tots els punts de vista són vàlids.
-Intel·ligència cultural: No ha de vore amb els estudis, sinó amb les experències i el coneixement que cada persona té al llarg de la seua vida.
-Transformació: Llegint, dialogant i reflexionant podem canviar el concepte que tenim de nosaltres i superar barreres.
– Dimensió Instrumental: quan es comenta una obra, també tenim altres dubtes que ens desperta (època on transcorreix…)
– Creació de sentit: cadascú decideix com volem investigar i aprendre.
-Solidaritat: Es desenvolupa en un espai solidari creat per les aportacions de tots/es.
-Igualtat de diferències: Totes les persones de les tertúlies som iguals i diferents.

En el curs 2014-2015, les famílies i els alumnes han triat per a començar el llibre:

ILLA TRESOR CNOU

L’illa del tresor (Col.lecció Kalafat)  de la Ed. Castellnou

Cada setmana llegiran a casa les pàgines establertes a la graella calendari i assenyalaran el paràgraf del que volen parlar. El dimecres de la següent setmana realitzarem a l’aula la tertúlia literaria dialògica. Ens seurem a la estora i dialogarem del que cadascú ha remarcat. L’ordre de participació serà parlant primer els que han destacat coses a la primera pàgina llegida, la segona…

Lectura dirigida: 3r i 4t de Primària

Taller realitzat per: Rosa Ballester Sendra

El Taller de Lectura Dirigida constitueix una pràctica educativa contrastada per a la “animació a la lectura” i el coneixement de la Literatura. 
A través de les lectures dialògiques es potència l’acostament directe de l’alumnat sense distinció d’edat, gènere, cultura o capacitat.

Llegir no és suficient, cal parlar sobre el tema que s’ha llegit per poder arribar a un coneixement del nostre comportament en la vida social, per mitjà del reflex que projecta la literatura en les nostres vides.

Suposa una dimensió instrumental de l’educació per la necessitat que es genera d’ampliar coneixements i seguir aprenent sobre allò que estem llegint.

A partir dels principis de l’aprenentatge dialògic s’han desenvolupat propostes de pràctiques educatives que pretenen accelerar els aprenentatges potenciant les interaccions entre els participants. Entre aquestes propostes està la de les lectures literàries dialògiques.

El que ens mou a dur-la a terme és la de millorar la resposta educativa que estem donant dins del camp de la Llengua. És sabut que la Societat de la Informació porta en si i entre unes altres la contradicció que, d’una banda, incita a l’abandó de la lectura mentre que, per una altra, exigeix una gran competència lectora per al desenvolupament de la capacitat de processament de la informació, competència aquesta que és clau per sobreviure en el seu si. També ens preocupen determinats camps que al seu torn es poden abordar des d’aquesta pràctica educativa com poden ser l’expressió oral, el respecte a les opinions dels altres, l’educació en valors, el desenvolupament d’hàbits lectors sobre la base d’una activitat que és lúdica sense deixar de ser instrumental, la millora de la competència lectora, l’actitud d’escoltar, la solidaritat, etc.