Secretaria Virtual

Tràmits que es poden realitzar per correu electrònic o telemàticament:

  • Sol·licitud de certificat de matrícula.
  • Sol·licitud de certificat de notes.
  • Sol·licitud de butlletí de notes.
  • Sol·licitud de certificat de promoció.
  • Comunicació de falta d’assistència

Correu electrònic del col·legi: 03009750@gva.es

D’acord amb la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, els serveis d’administració electrònica d’aquesta Secretaria únicament seran oferits a aquells usuaris que, prèviament, s’hagen identificat personalment i registrat el seu correu electrònic a la Secretaria del centre. En qualsevol cas, la identificació i comprovació de la identitat de l’usuari és requisit previ per poder realitzar qualsevol gestió.

 

 

logo_FACe

TRAMITACIÓ DE FACTURES

Des del 2 de desembre de 2016, els proveïdors del col·legi deuran registrar les factures emeses a nom del centre mitjançant el portal FACE (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques) del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

La pàgina del portal FACE per tramitar les factures és la següent: https://face.gob.es/

Les dades a introduir per a facturar són les següents:

NIF DEL COL·LEGI: Q5355516E

OFICINA COMPTABLE: GE0012311

ÒRGAN GESTOR: GE0012339

UNITAT TRAMITADORA: GE0012312

 

Les factures seran tramitades electrònicament i pagades en un termini no superior a 30 dies.