Director

Director

Va ser nomenat professor de Música en el CEIP Les Vessanes en el curs 2003/2004. En el seu primer destí com a provisional accedeix a la secretaria del centre essent director Sebastià Garcia Mut. Posteriorment, va continuar de secretari amb Josep Aguilar Mallol i finalment en el curs 2012-2013 va ser nomenat director del centre.

Rep formació musical en l’Associació Musical El Verger, on el director Eduardo Arnau Moreno va iniciar els seus estudis de música. Posteriorment, va continuar la seua formació musical en els conservatoris de Dénia i Alacant. És amb l’esperit de la banda d’El Verger i amb l’impuls professional que inicia en aquesta associació on inicia els estudis de Magisteri en l’especialitat d’Educació Musical.

Seguint la línia iniciada com a membre dels anteriors equips directius del Vessanes i la seua pròpia experiència dissenya una continuïtat de la tasca que venia fent-se, però amb la necessitat d’un nou projecte al presentar-se una situació actual modificada i també noves demandes d’una societat més tecnològica i d’unes circumstàncies que es deriven de la introducció de les noves disposicions legals en l’àmbit lingüístic, de formació del professorat, etc.

És un projecte nou però no pas desconnectat del que ja s’ha dut a terme, amb les reformes, millores i les dificultats que hem trobat en el camí. Cal aprofitar els fruits de tot allò que està donant bons resultats i sembrar noves perspectives que tracten de millorar altres aspectes per aconseguir assolir els objectius que ens proposem.

Per tot això, en el curs 2014-2015 s’inciarà les estratègies per a fomentar la participació de pares i mares en els programes de Comunitats d’Aprenentatge. Podeu trobar més informació picant ací