Equip directiu

El director

Francisco J. Fornés Torres, amb 35 anys, és director del CEIP Les Vessanes des de 2012. Ha estat com a secretari del centre des del curs 2003/2004 amb els anteriors directors Sebastià García Mut i Josep Aerguilar Mallol. Ha estat encarregat de menjador i Coordinador TIC. És el professor especialista de l’àrea de música.

Com a director, impulsa la col•laboració de la comunitat educativa amb professors, famílies, alumnat, AMPA per aconseguir un clima escolar que afavorisca els estudis.

La Cap d’Estudis

Esperanza Cheli Collado