El col·legi

centre-web

El C.E.I.P. Les Vessanes està situat a una zona de rodalia de la ciutat que compta amb una sèrie de serveis públics i instal·lacions. Entre aquestes es troben la Casa de la Cultura, el Centre de Salut Comunitària, el Palau de Justícia, a més de trobar-se molt pròxim a altres centres públics com ara el C.E.I.P. Pou de la Muntanya, el C.E.I.P. Montgó i l’IES Historiador Chabàs. La proximitat del Parc de Torrecremada i la nova ubicació de l’Oficina Hisenda, la ubicació del mercadet del dilluns i la construcció de noves vivendes ha dinamitzat aquesta zona i ha suposat un increment important de població.

El centre va ser consruït en diverses fases i es troba dividit en dos espais clarament diferenciats. Per un costat hi ha l’edifici on se situen les aules de Primària edificat el 1978. Anys després, el 1985 va ser ampliat a l’hora que es dotava d’unes millores en les instal·lacions que van augmentar la zona d’administració i direcció. Més tard, en un mòdul separat que inicialment estava destinat a guarderia municipal es van situar les aules d’infantil, el menjador i la cuina.

En el curs 2011-2012 s’inicia el procés de modernització informàtica del centre amb la instal·lació en xarxa a internet de totes les aules d’Infantil, Primària i dependències principals del centre. Distribuïts en tres servidors principals (aula informàtica, biblioteca i aula polivalent/matinera) la linia ADSL de l’aula d’informàtica dóna serveis a totes les dependències del centre. A més a més, cap al 2n trimestre es realitza la compra de canons projectors, pantalles projectores i sistemes d’altaveus a les aules grup classe, anglés i música.

L’edifici de Primària està dotat d’un sistema de calefacció central per radiadors d’aigua, mentre que les aules d’Infantil i el menjador compten amb aparells d’aire condicionat de fred i calor i també hi ha altres dependències amb radiadors elèctrics.

El centre disposa d’una bona zona d’esplai i pistes esportives (futbet i bàsquet). Existeix una bona proporció de pati per a cada alumne que facilita els jocs en zones diferenciades als alumnes dels diferents nivells educatius. També existeix una zona d’arbreda amb vegetació autòctona.

Respecte a l’accés al centre, s’han millorat en el curs 2011-2012 les mesures per a superar les barreres arquitectòniques per als alumnes amb discapacitats motrius amb dues rampes d’accés a les dues entrades principals a l’Edifici Principal i dues rampes a l’Edifici d’Infantil. També s’han col·locat tiradors antipànic a les portes principals d’eixida dels edificis per tal de millorar les eixides d’emergència. No obstant això, el centre no disposa d’un ascensor per accedir a la segona planta.

El centre compta amb un sistema de megafonia pels corredors i aules que permet poder desenvolupar una excel·lent comunicació en casos de necessitat d’aplicar el Pla d’emergències. També, disposa d’un sistema d’alarma que ha eliminat els robatoris nocturns i en caps de setmana.