Escola matinera

L’escola matinera és un recurs dirigit a tots els pares i mares que per motiu del seu horari laboral han de començar el seu treball abans de les 9 hores del matí. El seu principal objectiu consisteix a conciliar la vida laboral i familiar.

Objectius específics: Aquesta activitat consisteix en l’atenció i vigilància de l’alumnat, que comprenen edats d’entre 3 i 12 anys (Infantil i Primària)-

La seua comesa és el de vetlar perquè els xiquets i xiquetes estiguen correctament atesos, que les activitats es desenvolupen d’acord al projecte, i atendre les peticions dels pares i mares.

El seu horari és de 7.45 a 9:00 hores de dilluns a divendres durant el període escolar.

L’escola matinera va ser pionera al CEIP Les Vessanes a Dénia. Es va posar en funcionament el gener de 2004 essent director Sebastià Garcia Mut.Es va crear davant la necessitat d’uns pares per tal de poder conciliar la seua vida laboarl i familiar.

En un principi funcionava amb dues monitores i acollia a xiquets del col·legi CEIP Montgó i CEIP Pou de la Muntanya.

En el curs següent, el CEIP Montgó va cerar la seua pròpia escola matinera i la nostra continuava amb un bon nombre dels nostres alumnes i uns pocs del Pou de la Muntanya.

En el curs 2012-2013 va haver un descens en la demanda d’aquest servei i vam haver de prescindir d’na monitora. M. Francisca Iborra és la cuidadora que realitza aquesta activitat des del principi i en el curs 2013-2014 continua prestant aquest servei.

Descarrega’t la sol·licitud de l’escola matinera:

File_Pdf