Durant aquest curs escolar, a l’aula de primer de primària, concretament en l’àrea de Ciències Naturals, els alumnes es varen convertir en científics. Cada setmana un alumne o alumna preparava a casa el seu experiment, junt a la seua família. Per trobar aquest experiment, comptàvem amb la Maleta de la Ciència, un recull de recursos variats acompanyats d’un llibre on detallava cada material necessari, les fases i l’explicació de l’experiment. El dia de l’experiment, el científic vestia la seua bata i ulleres de laboratori i era acompanyat d’un company o companya que feia d’ajudant. Durant l’experiment, la resta d’alumnes seia en cercle per veure amb detall tot el que passava i després s’obria un debat entorn al que havien vist o sentit. Una vegada comentat l’experiment, l’alumne, que actuava com científic, explicava la solució als companys. Gràcies a aquesta activitat hem treballat continguts relacionats amb la solubilitat, la pressió, les forces, la inèrcia, entre altres. Finalment, aquesta tasca era recollida en una fulla de registre on s’indicava el nom i l’autor de l’experiment, els materials necessaris, les fases que han seguit i els comentaris que havien aportat els companys, junt a la solució de l’experiment. Una vegada completada la fulla pel científic, es repartia als companys per a tenir l’explicació de l’experiment i poder repetir-lo a casa. És per això que a l’aula de primer la ciència es va convertir en una eina de descobriment, il·lusió i motivació.